Seismisk modellering på arbeidsstasjoner i nettverk

Innledning

Vi har tatt en program kode for seismisk modellering skrevet i Fortran 77 og konvertert denne for kjøring på både arbeidsstasjoner i nett og på en dedikert parallell MIMD (Multiple Instructions, Multiple Data) datamaskin. Koden er en implementasjon av ``Tip Wave Single Superposition'' metoden. I denne rapporten beskriver vi arbeidet som ble lagt ned for å konvertere programmet samt de resultater vi har oppnådd. Hoved-resultatet er at programmet er velegnet for parallell prosessering både på arbeidsstasjoner i nettverk og på en dedikert parallell datamaskin. Vi viser også at for denne applikasjonen er kjøretiden ved bruk av arbeids-stasjoner i nettverk konkurransedyktig med kjøretiden for en dedikert parallell datamaskin. I seksjon 1 gir vi en grov beskrivelse av det aktuelle data programmet vi har sett på. Seksjon 2 beskriver tilgjengelige data ressurser ved Norsk Hydros forskningssenter i Bergen. I seksjon 3 beskriver vi de ulike parallelle arkitekturene som vi har benyttet. Utviklingen av det parallelle data programmet er omtalt i seksjon 4 og testene av det i seksjon 5, før vi oppsummerer i seksjon 6.


Back to publication page