1. øvelse: ps.gz

2. øvelse: 2.15, 3.1, 3.6, 3.8, 3.14 (Bare cut-through)

3. øvelse

4. øvelse: 4.1, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16

5. øvelse: 5.1, 5.4, 5.6, 5.12, 5.13

6. øvelse: 5.15 (Gjerne med MPI kode), 5.16, 5.22, 5.29,
Lag et sekvensielt program for å multiplisere to matriser. Parallelliser med OpenMP direktiv. Er det noen parallelliseringsstrategier som er spesielt effektive? Kjør og mål speedup, prøv det samme uten OpenMP men kompiler med -pfa (automatisk parallellisering). Sammenlign kjøretider.

7. øvelse: 6.3, 6.9, 6.10, 6.15, 6.23

8. øvelse: 7.1, 7.2, 7.6, 7.10a, 7.12

9. øvelse: 7.16, 7.19, 7.22, 8.1

10. øvelse: 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 9.4