Vår 1999, I236 "Parallelle algoritmer"

Godkjente obligatoriske øvinger

Only the ones marked "Godkjent" or "Approved"  are accepted. To take the final exam both obligatory exercises must be accepted.
 
1. oblig  2. oblig
Ragnhild Blikberg Godkjent Godkjent
Edvin Brudevoll Godkjent Godkjent
Said Elghanjaoui Godkjent Godkjent
Knut Erstad Godkjent Godkjent
Cato Ervik  Godkjent Godkjent
Thomas Haukland  Godkjent Godkjent
Kjetil Helland  Godkjent Godkjent
Hogne Hundvebakke Godkjent Godkjent
Frode Johannesen Godkjent Godkjent
Eli Johansen Godkjent Godkjent
Helge Johnsen Godkjent Godkjent
Karl Trygve Kalleberg Godkjent Godkjent
Petter Kristiansen Godkjent Tar ikke eksamen
Joar Krohn Godkjent Godkjent
Morten Larsen Godkjent Godkjent
Espen Lodden Godkjent Godkjent
John Erik Mathiassen
Ragnar Mjelde Godkjent Godkjent
Jan Ivar Moldekleiv Godkjent Godkjent
Ole Mæhle Godkjent Godkjent
Ouzhu Approved Approved
Espen Riskedal Godkjent Godkjent
Jørn Salmo Godkjent Godkjent
Børre Sandvik Godkjent Godkjent
Hans Schaathun Godkjent Godkjent
Jan Skorpeide Godkjent Godkjent
Bodil Stakkestad Godkjent Godkjent
Andrea Tocci Godkjent Godkjent
Ole Voldsæter Godkjent Godkjent
Rune Wallmark Godkjent Godkjent