INF381: Plan for semesteret

Titlene på forelesningene er lenker til forelesningsnotatene, der det finnes.

Artiklene som refereres til, er en del av pensum. Pga. copyrightbestemmelser legges de ikke ut her, men i Studentportalen, som er adgangsbegrenset.

Uke Dato Forelesninger Litteratur Øvinger
3 tir 18/1 Orienteringsmøte    
fre 21/1 Introduksjon til genprediksjon Uberbacher & Mural (1991) (GRAIL)
4 tir 25/1 Kunstige nevrale nettverk i genprediksjon Pedersen & Nielsen (1997)
Hatzigeorgiou (2002)
Øving 1
fre 28/1 Evaluering av prediksjonsmetoder Burset & Guigo (1996)
Claverie (1997)
5 tir 1/2 Markovkjeder Ewens & Grant kap. 4.4-4.9 Øving 2
fre 4/2 Markovkjeder. Gjennomgang øv. 1
Foredrag av Boris Lenhard: Conservation
and variation in genomic regulatory elements
 
6 tir 8/2 Skjulte Markov-modeller (HMM) Ewens & Grant kap. 11 Obligatorisk
øving

Innlevering
innen 28/2

fre 11/2 Skjulte Markov-modeller (HMM) Ewens & Grant kap. 11
7 tir 15/2 Avlyst  
fre 18/2 Skjulte Markov-modeller i genprediksjon
Gjennomgang øv. 2
Krogh et al. (1994)
Burge & Karlin (1997) (GENSCAN)
8 tir 22/2 Annotasjon og gen-ontologi Gene Ontology Consortium (2000, 2001, 2004)
fre 25/2 Veiledning til oblig  
9 28/2-4/3 CBU-kurs i mikromatriser
Program
 
11 tir 15/3 Gjennomgang av oblig    
12-13 Påske
14 tir 5/4 Analyse av mikromatrisedata:
PCA og korrespondanseanalyse
notater fra CBU-kurset Øving 4
fre 8/4 Databasen Ensembl.
Gjennomgang øv. 4
Hubbard et al. (2002)
15 11/4-14/4 CBU-kurs i proteomikk
Sted: PROBE, BBB, Haukeland (kart)
Program
Øving 5
16 tir 19/4 Oppsummering    
fre 22/4
17 tir 26/4 Oppsummering proteomikk-kurs
Gjennomgang øv. 5 (ved I. Eidhammer)
 
18 Eksamenslesing
19 tors 12/5
fre 13/5
Muntlig eksamen

[Hovedside INF381]


Eivind Coward
Sist oppdatert: 3. mai 2005.