INF 381 (V2005)

Øving 4: Ensembl

Denne oppgaven går ut på å gjøre seg litt kjent med Ensembl. Begynn med å gå til hjemmesiden for Ensembl (http://www.ensembl.org/) og besvar følgende spørsmål. Artikkelen om Ensembl som er lagt ut i Studentportalen (Hubbard et al., 2002) kan også være nyttig.
  1. Hva er hovedinnholdet i Ensembl-databasen, og hvordan er den organisert? Hva mer enn en database tilbyr Ensembl?
  2. Hvor mange gener er annotert på menneskets kromosom 22?
  3. Vis grafisk hvor genene på kromosom 22 har homologer i mus.
  4. Finn genet med EBML-ID U08377. Hva er HUGO-ID og ensembl-ID for det samme genet? Hvilket kromosom ligger den på?
  5. Få ut informasjon om genet (såkalt "GeneView") og studer transkript-strukutren. Hvor mange exons har genet? Hvor langt er det?
  6. En link under "Genomic location" gjør det mulig å se hvordan genet ligger på kromosomet ("ContigView"). Her vises mye informasjon. Hva slags grunnlag gir grunn til prediksjonen av dette genet? Fins det f.eks. EST-sekvenser? Automatisk genprediksjon? Hvilke andre organismer har homologer?
  7. Finn en lenke til en relevant proteinsekvens i dette diagrammet.
Lykke til! Gjennomgang fredag 8. april.