INF 381 (V2005)

Øving 2 (Markovkjeder)

Fra Ewens and Grant, kap. 4: 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.13.

Gjennomgang fredag 11/2.