INF381 - Analyse av postgenomiske data

Vårsemesteret 2005

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

[ Ukeplan ] [ Pensum ] [ CBU-kurs ]

Kurset omfatter forskjellige emner innenfor analyse av data fra stor-skala eksperimentelle metoder i molekylærbiologi. Hovedtemaer vil være mikromatrisedata, proteomikk og genprediksjon.

Offisiell kursbeskrivelse

Foreleser og emneansvarlig

Eivind Coward
Kontor 5109, Datablokken, Høyteknologisenteret, 5. etg.
Tlf: 55584068
E-post: coward@ii.uib.no

Kursopplegg

INF381 dette semesteret består av følgende deler:

Eksamen

Muntlig eksamen torsdag 12. og fredag 13. mai. For å få gå opp til eksamen kreves det godkjent obligatorisk øving (teller 10%) og deltakelse på de to CBU-kursene.
Eivind Coward
Sist oppdatert: 3. mai 2005