INF100: Ukeplan

Dette er en forsøksvis fremdriftsplan, som vil bli oppdatert etter hvert.

Forelesningene vil delvis bli basert på notatene som er utarbeidet til læreboka. Disse notatene, kildekode fra boka, samt annet materiale kan lastes ned fra lærebokas hjemmeside.

Uke Dato Forelesninger Øvingsveiledning Demo-programmer
3 12/1-16/1 Introduksjonskurs Eget øvingshefte
4 19/1-23/1 Faginformasjon
Kap. 1, 2.1-2.5
- Sirkel.java
5 26/1-30/1 Avsn. 2.4, 2.6-2.8
Vedlegg E
Øving 1 Sirkel2.java (med if)
Sirkel3.java (med while)
Hurra.java (med while)
6 2/2-6/2 Avsn. 2.8, 3.4, 3.1-3.3
Tilfeldige tall
Øving 2
(oppg. 2.4, 2.5, 2.6, 2.8)
Hurra2.java (med for)
Gjennomsnitt.java
Terning.java
7 9/2-13/2 Avsn. 3.1-3.3
Ingen forelesning onsdag 11/2
Innlevering 1
Frist: 13/2
Gaate.java
8 16/2-20/2 Avsn. 3.4-3.5 Ingen veiledning
Ta gjerne en interaktiv test!
TerningStat2.java (med switch)
TerningStat3.java (med tabell)
Navneliste.java, Score.java, Score2.java
Matrise.java, Matrise2.java, Matrise3.java
9 23/2-27/2 Avsn. 4.1-4.3 Øving 3
(oppg. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
Student.java
Score3.java (klient for Student)
Studnavn.java (klient for test av lokale vs. feltvariabler)
10 1/3-5/3 Avsn. 4.4-4.5 Øving 4
(oppg. 3.5, 3.6, 3.7)
Klokke1.java, Klokke2.java (med statisk metode)
Byttom.java (test av parameteroverføring)
Pyramide2.java (kommandolinjeargumenter)
Tegn.java, Bokstav.java (konvertering int-char)
Student.java, Score4.java (med konstruktører)
11 8/3-12/3 Ingen forelesninger -
12 15/3-19/3 Avsn. 5.1-5.3
Ingen forelesning onsdag 17/3
Innlevering 2
Frist: 19/3
AntallRapport1.java
AntallRapport2.java
AntallRapport3.java
AntallRapport4.java
13 22/3-26/3 Avsn. 5.3-5.6 Øving 5
(oppg. 4.2, 4.5, 4.6, 4.7)
Overlasting.java
CD_admin.java, CD_Samling.java, CD.java
14 29/3-2/4 Avsn. 8.2, 12.4 Øving 6
(oppg. 4.3, 5.3, 5.4)
BobleSorterTilf.java (med tidtaking)
SkrivFil.java
LesFil.java
LesFil2.java (med try-catch)
15 5/4-9/4 Påske
Ingen forelesninger
-
16 12/4-16/4 Ingen forelesning tirsdag 13/4
Avsn. 12.4
- Navneregister.java
Navneregistrering.java
Navneregistrering2.java
17 19/4-23/4 Avsn. 12.4-12.5
Ingen forelesning onsdag 21/4
Innlevering 3
Frist: 23/4
Vare.java (fil med dataposter)
SkrivVarer.java
LesVarer.java
18 26/4-30/4 Avsn. 13.6 Øving 7
(oppg. 5.1, 5.2, 8.1, 8.2)
HelloGUI.java
SirkelGUI.java, SirkelGUI2.java, SirkelGUI3.java
19 3/5-7/5 Repetisjon Øving 8
(oppg. 12.15 a, e, f)
20 10/5-14/5 Ingen forelesninger Innlevering 4
Frist: 14/5
21 17/5-21/5 Ingen forelesning tirsdag 18/5
19/5 gjennomgås eksamen høst 2003
- Eksamen høst 2003:
- oppgavetekst (ps)
- løsningsforslag (ps)

9/6: Eksamen

Med forbehold om endringer.

[Hovedside INF100]


Eivind Coward
Sist oppdatert: 16. mai 2004