Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk

Vårsemesteret 2004

Dette er et intensivkurs for dem som ikke allerede kjenner dataanlegget på Institutt for informatikk. Det blir gitt en innføring i operativsystemet Linux, og gjennom praktiske øvinger lærer studentene ferdigheter som vil komme til nytte i kurset INF100. Tema som dekkes er på- og avlogging, terminalvindu, nettleseren mozilla, epostleseren evolution, redigeringsverktøyet emacs, fil- og kataloghåndtering, samt litt om jobber og prosesser.

Forelesninger:

Forelesere:

Øvingstimer:

På første forelesning blir studentene delt inn i tre grupper. Hver gruppe får tildelt to timer onsdag og to timer fredag hvor gruppeledere vil hjelpe til med øvingene på PC-rommene i auditoriefløyen. I den grad det er ledig plass på PC-rommene, kan også alle studentene begynne på øvingene tirsdagen 16-18. Også da vil gruppeledere være tilstede.

Gruppeinndeling:

På papirlappen med brukernavn og passord står det hvilken gruppe du er i. Inndelingen angir førsteprioritet til maskinene, men det er lov å bruke dem utenom disse tidene hvis det er ledig plass. Merk at gruppeinndelingen bare gjelder for introduksjonskurset.

I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver i et øvingshefte. I tillegg til øvingene inneholder heftet dokumentasjon av det meste som blir gjennomgått. Heftet deles ut på første forelesning, og du finner det også her.

Her kan du også kikke på forelesningsnotatene for tirsdag, onsdag og fredag.


Eivind Coward