Oppgave 1: Skriving og kompilering av et enkelt program.

Nedenfor er en utlisting av kildekoden til et enkelt program. Det kreves ikke at du forstår kildekoden nå. For å få øving i å bruke verktøyene skal du skrive inn dette programmet og kompilere det.

 1. Skriv inn kildekoden som er listet ut nedenfor. Du kan bruke en hvilken som helst teksteditor, f.eks. emacs, til å skrive inn programmet.

 2. Lagre kildekoden i en fil ved navn Temperatur.java

 3. Programmet bruker en klasse som heter Terminal for å lese inn inndata fra terminalen. Hent kildekoden for denne på lærebokas web-sider og lagre den i en fil Terminal.java

 4. Kompiler kildekoden med på komandolinjen med kommandoen: javac Temperatur.java

Programmet javac er en kompilator som kompilerer Java-programmer. Kompilatoren leser en fil (i dette tilfellet Temperatur.java) oversetter dette til et program (som i dette tilfellet skrives ut til en fil som heter Temperatur.class).

Det er ganske vanlig at man skriver noe feil i kildekoden. Hvis det er feil i kildekoden vil kompilatoren gi feilmelding under kompileringen av programmet. Du må da redigere kildekoden for å rette opp feilen, lagre kildekoden på nytt og prøve å kompilere programmet om igjen. Feilmeldingene som kompilatoren gir er som oftest klare nok til at man kan forstår hva som er galt med kildekoden.

For at du skal få erfaring med å rette opp feil i kildekoden, så har vi lagt inn en liten feil i kildekoden nedenfor. Rett opp feilen slik at programmet kompilerer uten feilmeldinger.

Figur 1. Kildekode filen Temperatur.java:

 

/**
 * Utregning av Fahrenheit fra Celsius.
 *
 * <p>Oppgave nr. 1, INF100:
 * <p>Program som leser inn en temperatur i grader Celsius og
 * skriver ut hva det tilsvarer i grader Fahrenheit.
 */
public class Temperatur
{
  /**
   * Hoveddelen av programmet.
   * <p>Leser inn data fra bruker, kalkulerer og skriver ut resultat.
   */
  public static void main( String[] args )
  {
    double fahrenheit, celsius;

    // Be brukeren om temperaturen
    System.out.print( "Skriv inn antall grader celsius: );
    celsius = Terminal.lesDouble();
    fahrenheit = (9.0 * celsius) / 5.0 + 32.0;
    System.out.println(
        celsius + " grader Celsius tilsvarer " + fahrenheit +
        " grader Fahrenheit."
    );
  }
}