INF100: Ukeplan

Dette er en forsøksvis fremdriftsplan, som vil bli oppdatert etter hvert.

Forelesningene vil delvis bli basert på notatene som er utarbeidet til læreboka. Disse notatene, kildekode fra boka, samt annet materiale kan lastes ned fra lærebokas hjemmeside.

Uke Dato Forelesninger Øvingsveiledning Demo-programmer
34 16/8-20/8 Introduksjonskurs Eget øvingshefte  
35 23/8-27/8 Faginformasjon
Kap. 1, 2.1-2.5
- Hilsen.java
Sirkel.java (bruker Terminal-klassen)
36 30/8-3/9 Avsn. 2.3-2.8
Vedlegg E
Øving 1 Konverter.java
Sirkel2.java (med if)
Sirkel3.java (med while)
37 6/9-10/9 Avsn. 2.6, 2.8, 3.4
Tilfeldige tall
Øving 2
Maaned.java (boolske operatorer; do..while)
Hurra.java (med while), Hurra2.java (med for)
Terning.java
38 13/9-17/9 Ingen forelesning 14/9
15/9: Avsn. 3.2, 3.4
Innlevering 1
Frist: 20/9
 
39 20/9-24/9 Avsn. 3.2-3.5 Øving 3 Gaate.java
TerningStat.java (med switch), TerningStat2.java (med tabell)
Maaned2.java (tabellinitialisering)
Score.java
40 27/9-1/10 Avsn. 3.5, 4.1-4.4 Øving 4 Matrise.java, Matrise2.java, Matrise3.java
Score2.java (2D-tabeller)
Klokke1.java, Klokke2.java (statisk metode)
Byttom.java (parameteroverføring av tabell)
41 4/10-8/10 Avsn. 4.1-4.5, 5.5
Gj.gang: Innlevering 1
Øving 5 Student.java
Score3.java (klient for Student)
Studnavn.java (klient for test av lokale vs. feltvariabler)
42 11/10-15/10 Kap. 4
Innlevering 2
Frist: 18/10
Fibonacci.java (kommandolinjeargumenter)
Dato.java
43 18/10-22/10 Kap. 5 Øving 6 AntallRapport1.java
AntallRapport2.java
AntallRapport3.java
Antall.java, AntallRapport4.java
44 25/10-29/10 Avsn. 5.6, 8.2, 12.4 Øving 7 CD_admin.java, CD_Samling.java, CD.java
BobleSortering.java, BobleSorterTilf.java (med tidtaking)
SkrivFil.java, LesFil.java
45 1/11-5/11 Avsn. 12.4-12.5
Gj.gang: Innlevering 2
Øving 8 LesFil2.java (med try-catch)
Navneregister.java
Navneregistrering.java (unntakspropagering; test av filslutt)
Vare.java, SkrivVarer.java, LesVarer.java (felt og poster)
46 8/11-12/11 Avsn. 13.6
Repetisjon:
Tabeller; bruk av egne klasser
Innlevering 3
Frist: 16/11
HelloGUI.java
SirkelGUI.java, SirkelGUI2.java, SirkelGUI3.java
Menytest.java
47 15/11-19/11 16/11: Repetisjon.
17/11: Eksamen h2003
Øving 9 Vare.java, Varekatalog.java, VareAdmin.java
48 22/11-26/11 23/11: Eksamen v2004
+ Innlevering 3
   
49 29/11-3/12 Les og programmer!
50 6/12-10/12 10/12: Eksamen

Med forbehold om endringer.

[Hovedside INF100]


Eivind Coward
Sist oppdatert: 16. november 2004.