Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk
(Linux-kurs)

Høstsemesteret 2004

Dette er et intensivkurs for dem som ikke allerede kjenner dataanlegget på Institutt for informatikk. Det blir gitt en innføring i operativsystemet Linux, og gjennom praktiske øvinger lærer studentene ferdigheter som vil komme til nytte i kurset INF100. Kurset er også åpent for andre som skal bruke dataanlegget og trenger en innføring i Linux. Tema som dekkes er på- og avlogging, terminalvindu, bruk av epost og nettleser, tekstredigering, fil- og kataloghåndtering, samt litt om jobber og prosesser.

Forelesninger:

Detaljert plan

Forelesere:

Øvingstimer:

I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver i et øvingshefte. I tillegg til øvingene inneholder heftet dokumentasjon av det meste som blir gjennomgått. Heftet kan lastes ned her (pdf-fil).

Det anbefales at alle som vil følge kurset, skaffer seg brukerkonto på Sebra først.

På første forelesning blir studentene delt inn i tre grupper. Hver gruppe får tildelt to timer onsdag og to timer fredag hvor gruppeledere vil hjelpe til med øvingene på PC-rommene i auditoriefløyen. I den grad det er ledig plass på PC-rommene, kan også alle studentene begynne på øvingene tirsdagen 16-18. Også da vil gruppeledere være tilstede.

Gruppeinndeling:

Inndelingen angir førsteprioritet til maskinene, men det er lov å bruke dem utenom disse tidene hvis det er ledig plass. Merk at gruppeinndelingen bare gjelder for introduksjonskurset.


Eivind Coward