Universitetet i Bergen : Institutt for informatikk : Bioinformatikk

Eivind Coward

English

Adresse:
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
PB. 7800
5020 BERGEN

Kontor: rom 5109
Tel: 55 58 40 68
Fax: 55 58 41 99
E-post: coward@ii.uib.no

 

Faglige interesser

Bioinformatikk med vekt på biologisk sekvensanalyse, spesielt EST-clustring og -mapping, alternativ spleising (SpliceNest), repeterte elementer og ordstatistikk.

Publikasjoner

Undervisning og andre aktiviteter

Vårsemesteret 2005 foreleser jeg INF381 Analyse av postgenomiske data. Jeg har også forelest andre kurs.

Jeg er styremedlem i NIK og lokal arrangør av NIK 2005.

Kort CV