Foto


Bengt Aspvall

Professor, Ph.D.


Professor II (1984-1988) och Professor (1988-1999) vid Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen

Algoritmgruppen, "Mina doktorer"

[>>] Prorektor och professor, Blekinge Tekniska Högskola

Hemadress