Foto


Bengt Aspvall

Professor, Ph.D.


Professor II (1984-1988) og Professor (1988-1999), Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen

Algoritmgruppen, "Mina doktorer"

[>>] Prorektor og professor, Blekinge Tekniska Högskola

Hjemmeadress