Foto Gottfrid Aspvall, 1912--1999

Fil lic, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet, 1963.

 Lektor, f d, Nicolaiskolan, Helsingborg.

 Skatteköpen 1701-1815 med särskild hänsyn till Skaraborgs län.

 Lasarettet i Helsingborg, En Återblick.